Salou
Sant Pere Sant Pau
Urgéncias
  • 09H - 13H // 16H - 20H
  • Salou : 977 384 890
  • Sant Pere : 977 200 500
Xarxes socials

Termes i condicions

Avís Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el PROPIETARI DE LA WEB, l'informa del següent:

Identitat: Clínica Dental Moreno-Montalvo. –CIF: E43081306

Adreça postal: C/Via Roma. Nº23 – C.P.43840- Salou – Província-tarragona

Telèfon: 977384890

Correu electrònic: cdmmsalou@yahoo.es

Delegat de protecció de dades: SRCL Consenur, S.L.U.

Contacte DPD: delegadopd@stericycle.com

 

2. ÚS DEL PORTAL:

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això per poder complir amb les finalitats d'alguns dels serveis oferts pel PROPIETARI DE LA WEB l'usuari ha d'emplenar prèviament el corresponent formulari. Per tant, si no es faciliten les dades necessàries o no ho fa correctament no es podran atendre les sol·licituds, sens perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del web.

 

3. USUARIS:

L'accés i/o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d' aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d' obligat compliment. L' Usuari:

  • Garanteix que ha informat els tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al PROPIETARI DE LA WEB per a les finalitats assenyalades.
  • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi al PROPIETARI DE LA WEB o a tercers.

 

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

El PROPIETARI DE LA WEB per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del PROPIETARI DE LA WEB o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del PROPIETARI DE LA WEB. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del PROPIETARI DE LA WEB. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del PROPIETARI DE LA WEB.

 

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

El PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

6. MODIFICACIONS:

El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret d' efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

 

7. ENLLAÇOS:

En el cas que al portal es disposessin enllaços o hipervincles feia altres llocs d'Internet, el PROPIETARI DE LA WEB no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el PROPIETARI DE LA WEB assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d' aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d' associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

8. DRET D'EXCLUSIÓ:

El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

 

9. GENERALITATS:

El PROPIETARI DE LA WEB perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

El PROPIETARI DE LA WEB podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

responsable

Clínica Dental Moreno-Montalvo

propòsit

Prestar assistència odontològica

Legitimació

Compliment de l'obligació legal: Llei 41/2002, d'autonomia del pacient i drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.

Destinataris

Està previst fer trasllats a asseguradores i laboratoris protèsics, autònoms i administracions públiques.

Drets

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional

informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal a la part posterior d'aquest formulari.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Clínica Dental Moreno-Montalvo. –CIF: E43081306

Adreça postal: C/Via Roma. Nº23 – C.P.43840- Salou – Província-tarragona

Telèfon: 977384890

Correu electrònic: cdmmsalou@yahoo.es

Delegat de protecció de dades: SRCL Consenur, S.L.U.

Contacte DPD: delegadopd@stericycle.com

 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten els pacients amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sanitaris sol·licitats i la gestió administrativa i de facturació que se'n deriva.

 

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant un mínim de 15 anys des de la data d'alta de l'últim procés assistencial realitzat al pacient, amb la finalitat de poder fer front a possibles reclamacions de responsabilitat civil. La Llei 41/2002, de 14 de novembre, de regulació bàsica de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica, estableix l'obligació de conservació dels registres mèdics un mínim de 5 anys des de la data d'alta de l'últim procés assistencial. Aquesta norma s'ha de complementar amb el que estableix la normativa autonòmica aplicable. Si hi ha normatives autonòmiques que estableixin l'obligació de terminis superiors a 15 anys, aquest termini es tindrà en compte per a la conservació de les dades.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d'una obligació legal basada en els termes i condicions recollits en la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de salut, en la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica de regulació de l'autonomia del pacient i dels drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica; així com les normes autonòmiques que siguin aplicables.

L'oferta prospectiva o comercial de productes, serveis o descomptes es basa en el consentiment sol·licitat, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del servei prestat.

L'enviament de recordatoris de cites o revisions periòdiques al pacient a través de qualsevol altre mitjà (telèfon/mail/sms/aplicacions de missatgeria) és necessari per a la satisfacció de l'interès legítim del responsable del tractament.

Així mateix, les seves dades personals podran ser utilitzades a: recordatoris de cites (telèfon/correu/sms/aplicacions de missatgeria), enviament de felicitacions, publicació d'imatges a la pàgina web, exposició d'imatges en congressos o cursos, exposició d'imatges en publicacions científiques i compartició d'imatges amb altres professionals com a cas d'estudi, si prèviament ha donat el seu consentiment, sense que en cap cas es retiradi aquest consentiment condicionant la prestació del servei sanitari sol·licitat.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als laboratoris protèsics per a la fabricació de dispositius mèdics a mida, als organismes que realitzin els tràmits tributaris, a les empreses de manteniment informàtic, als professionals autònoms que treballen a les nostres instal·lacions, a entitats asseguradores en cas d'haver concertat una assegurança d'assistència mèdica per facturar la despesa sanitària i les administracions públiques per al compliment d'obligacions legals.

Clínica Dental Moreno-Montalvo . contractes amb Align Technology, Inc. per a la fabricació d'aparells d'ortodòncia invisibles per als seus pacients, que impliquen transferències internacionals de dades als EUA, basant-se en normes corporatives vinculants, aprovades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades i la informació dels quals està disponible a: http://investor.aligntech.com/documents.cfm

 

Quinssón els seus drets quanens facilita les seves dades?

El pacient té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen o no. Els pacients tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van motivar la seva recollida.

 

En determinades circumstàncies, els pacients podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem bloquejats per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els pacients podran oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

A més dels drets anteriors, el pacient també tindrà dret a la portabilitat, a retirar el consentiment i al dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. El pacient disposa de la informació necessària en www.agpd.es

 

Pots exercir materialment els teus drets aportant una còpia del teu DNI o document oficial que t'identifiqui, enviant un correu electrònic a cdmmsalou@yahoo.es. o per correu postal anant a Clínica Dental Moreno-montalvo. Via Roma nº 23 1º3º Salou (Tarragona)

Què autoritzo acceptant els termes i condicions d'aquest lloc web?

Dono la meva autorització a la Clínica Dental Moreno-montalvo,perquè em puguis enviar per correu ordinari o qualsevol altre mitjà (telèfon/mail/sms/aplicacions de missatgeria):

□ Recordatoris de cites □ informació de l'empresa sobre productes, serveis, ofertes o descomptes

 

De la mateixa manera, consenteixo expressament que les dades personals relacionades amb el meu tractament clínic, com ara imatges de la cara i / o cavitat oral, captades en la consulta puguin ser:

□ Mostrat a altres pacients amb finalitats promocionals i de màrqueting;

□ compartit amb altres professionals com a cas d'estudi clínic;

□ exposats en congressos o cursos professionals amb finalitats docents;

□ exposats en publicacions científiques com a instrument de divulgació mèdica;

□ Mostra a la pàgina web de la consulta o xarxes socials, amb finalitats promocionals i de màrqueting.